Markedsføring uten strategi?


Markedsføring uten strategi er som å gi bort budsjettene.
En strategi trenger ikke være omfattende, men den må være tydelig.
Strategiprosessen trenger heller ikke være omfattende, men det må være mennesker med god kunnskap om produkt, salg og marked som deltar.

Under ser du noen av de verktøyene vi benytter. Vi har gode interne ressurser, samt dyktige samarbeidspartnere som bistår med effektiv og god gjennomføring.

Vår Seven Step Strategy modell tvinger oss til å prioritere for deg, og gir oss gode basisdiskusjoner – før vi setter i gang med selve strategiarbeidet. Det blir mer effektivt, og ressursbesparende.

Modellen fungerer i tillegg som en tiltaksplan. Det betyr at vi hele tiden har en tiltaksplan «på veggen» når vi arbeider med strategi. Det igjen sørger for at vi er godt i gang med de operative tankene når strategien foreligger ferdig.

Strategi og egenart.
Det viktigste når vi arbeider med strategiprosesser, er å komme til den innerste kjernen av det vi skal markedsføre. Vi kan ikke selge noe på feil premisser. Det betyr at vi er særdeles opptatt av din historie, kultur og opprinnelse.
Som et verktøy i denne prosessen bruker vi «Merkevarehjulet», en slags trakt for å destillere og foredle informasjon.

Innovasjonsmodeller. Ofte benytter vi en omarbeidet versjon av Doblins innovasjonsmodell for å fylle, eller utvikle Merkevarehjulet. Det gjør at arbeidet blir mer strukturert, og synliggjør både styrker og svakheter bedre.

Strategi og analyse.
«Fix the basics» er et godt, gammelt utsagn. Vi er store tilhengere av det. Enten det gjelder kommunikasjon eller tekniske løsninger.
Her er noen av de grunnleggende analysene vi kan gjøre for deg.

En type trakt for å posisjonere. Den skal fylles ut fra ytterst til innerst. Det arbeides innover i sirkelen for å lande på en "egenart" helt innerst. Ytterst: Egenskaper. En inn: Praktiske fordeler. To inn: Emosjonelle fordeler. Tre inn: Personlighet. Innerst: Egenart
Et bilde som viser Visual Attention Software i prakisk. Det viser hvor øyet tiltrekkes i en annonse.
Visual Attention: Hvilke elementer på nettsiden din tiltrekker seg oppmerksomheten. Er det de rette elementene, eller burde du prioritert annerledes?

• VAS-analyse – hvilke elementer på nettsiden din tiltrekker seg oppmerksomheten. Stemmer det med hva du ønsker? Den samme analysen kan vi gjøre på andre kommunikasjonselementer og markedsmateriell. Verktøyet gir ikke et fasitsvar, men gode diskusjoner på disponering av innhold.

• Forbruker & Media og Sosioraster. Vi kan sjekke hvor i det sosiale landskapet kundene dine (og konkurrentenes) befinner seg, og hva som kjennetegner denne gruppen av mennesker. Her blir det alltid gode diskusjoner, og det hjelper oss til å finne "personas" vi kan arbeide videre med. Som en forlengelse av dette gjør vi gjerne en kundereise.

• Konkurrentanalyse. Hvordan fremstår konkurrentene dine om vi tar på oss et «fugleperspektiv». Vi går igjennom nettsider, sosiale medier, og legger alle in i et overvåkingsverktøy som viser hvor og hvordan det «snakkes» om de forskjellige.

• Teknisk analyse. Vi sjekker nettsidene dine, vurderer linksammensetning, hastighet og struktur og hvordan den er optimalisert for søkemotorer

•SEO analyse. Vi sjekker hvilke søkeord som bringer kunder inn på siden deres (og konkurrentene sine sider). På denne måten får du en oversikt over hvilke søkeord kategorien er mest opptatt av. Dette gir et godt grunnlag for diskusjon om hvordan bygge godt innhold..

En uforpliktende samtale vil avdekke om du trenger noen av nevnte analyser, evt andre, eller om du er godt dekket allerede. Ta kontakt!

Hurtigkontakt