Målgrupper og medier


Vi må treffe målgruppen godt!
Og vi må samtidig forvalte mediebudsjettene dine på best mulig måte.

Om mediebyråer
Vi samarbeider med flere mediebyråer – avhengig av om våre kunder har avtaler fra før eller ikke. Det betyr at vi kan hjelpe deg godt på plass hos et mediebyrå om du ikke har et. Da er det viktig å tenke på hvor du skal ha ditt tyngdepunkt i kommunikasjonen, så vi velger riktig størrelse og rådgiverprofil på mediebyrået.

Hubster & Hopkins er også et mediebyrå
Vi har en egen spesialløsning som håndterer programmatisk annonsering i alle landets aviser, på Facebook, Instagram og Google sitt nettverk. Det er en løsning spesielt godt egnet for annonser hvor vi kan lage faste annonsemaler på forhånd, men hvor tekst og bilde byttes ut. Ideelt for kjeder.
Det er også et ypperlig verktøy for å teste kampanjer i mindre skala før et evt større mediebyrå håndterer de store kampanjene. Be om en demonstrasjon!

Vi håndterer GoogleAds for flere av våre kunder. Det praktiserer vi med månedlige statusmøter, diskusjon for videre utvikling, og skriftlig rapportering.

Hurtigkontakt