Om innhold og landingssider


En landingsside skal konvertere! Men hva den skal konvertere til, kan være forskjellig.

I vår Seven Step Strategy modell, er det som handler om konvertering en grunnleggende faktor. Det er stor forskjell på om vi skal konvertere til et salg, bygge kunnskap, eller en epostliste. Dette valget stiller forskjellige krav til landingssiden, men ikke minst til hva som skjer i etterkant og hvordan det følges opp over tid.

Har du tilrettelagt for gode landingssider?
Det er mange hjemmesider som ikke har tatt utgangspunkt i at de skal være gode landingssider. Det betyr at mange sender potensielle kunder fra en digital annonse til en side som ikke skaper en konvertering. Det betyr at du får mindre igjen for budsjettene dine enn du faktisk trenger.

Vi løser dette på forskjellige måter:

• Vi kan arbeide sammen med utviklerne av hjemmesidene deres for å gjøre landingssidene bedre.

• Vi kan lage landingssider for deg på vår egen nettløsning - som vi har utviklet kun for landingssider.

Da vil landingssiden i praksis fungere som en kampanjeside, men kan planlegges for jevnlig oppdatering av innhold. Da kan vi enten linke fra denne siden direkte til et svarskjema på deres side, eller gjøre hele prosessen ferdig på kampanjesiden.

Hurtigkontakt